Aktualności

Data aktualizacji 05.08.2022

Szanowni Państwo,
Informujemy, że termin naboru biznesplanów dla Państwa z grupy V rozpocznie się w dniu 16.08.2022 r. od godziny 8.00 i potrwa do 24.08.2022 r. do godziny 16.00.
W wyznaczonym terminie (w ciągu 7 dni roboczych) każdy z Państwa powinien złożyć w wersji papierowej 1 egzemplarz biznesplanu wraz z wymaganymi załącznikami podpisany i zaparafowany, w wersji zgodnej ze wzorem udostępnionym przez Beneficjenta.
Osobiście dokumenty można składać w: Biurze Projektu: Consultor Sp. z o.o., z siedzibą w Lublinie, przy ulicy Mieszka I 6, w godzinach od 08.00 do 16.00, od poniedziałku do piątku.

 

Data aktualizacji 22.07.2022

Szanowni Państwo,
Informujemy, że termin naboru biznesplanów dla Państwa z grupy IV rozpocznie się w dniu 01.08.2022 r. od godziny 8.00 i potrwa do 09.08.2022 r. do godziny 16.00.
W wyznaczonym terminie (w ciągu 7 dni roboczych) każdy z Państwa powinien złożyć w wersji papierowej 1 egzemplarz biznesplanu wraz z wymaganymi załącznikami podpisany i zaparafowany, w wersji zgodnej ze wzorem udostępnionym przez Beneficjenta.
Osobiście dokumenty można składać w: Biurze Projektu: Consultor Sp. z o.o., z siedzibą w Lublinie, przy ulicy Mieszka I 6, w godzinach od 08.00 do 16.00, od poniedziałku do piątku.

 

Data aktualizacji 11.07.2022

Szanowni Państwo,
Informujemy, że termin naboru biznesplanów dla Państwa z grupy I, II oraz III rozpocznie się w dniu 18.07.2022 r. od godziny 8.00 i potrwa do 26.07.2022 r. do godziny 16.00.

W wyznaczonym terminie (w ciągu 7 dni roboczych) każdy z Państwa powinien złożyć w wersji papierowej 1 egzemplarz biznesplanu wraz z wymaganymi załącznikami podpisany i zaparafowany, w wersji zgodnej ze wzorem udostępnionym przez Beneficjenta.

Osobiście dokumenty można składać w: Biurze Projektu: Consultor Sp. z o.o., z siedzibą w Lublinie, przy ulicy Mieszka I 6, w godzinach od 08.00 do 16.00, od poniedziałku do piątku.

 

Data aktualizacji 15.06.2022

Szanowni Państwo,
Informujemy, że zdecydowaliśmy o wydłużeniu terminu składania dokumentów rekrutacyjnych do projektu „Mój pomysł- mój biznes!”. Aktualnie dokumenty przyjmujemy do dnia 30.06.2022 r. Wszystkie niezbędne dokumenty rekrutacyjne znajdują się w zakładce „Do pobrania”. Prosimy o dokładne zapoznanie się z dokumentami w celu uniknięcia niejasności.
W razie pytań, prosimy o kontakt: a.kozak@consultor.pl bądź pod numerem telefonu: 519-323-380.
Biuro Projektu znajduje się przy ulicy Mieszka I 6 w Lublinie oraz czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 16:00.
DOKUMENTY REKRUTACYJNE DOSTĘPNE W ZAKŁADCE DO POBRANIA

 

Data aktualizacji 14.06.2022

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 17.06.2022 r. biuro Consultor Sp. z o.o. będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy.

 

Data aktualizacji 03.06.2022

Szanowni Państwo,
Informujemy, że zdecydowaliśmy o wydłużeniu terminu składania dokumentów rekrutacyjnych do projektu „Mój pomysł- mój biznes!”. Aktualnie dokumenty przyjmujemy do dnia 15.06.2022 r. Wszystkie niezbędne dokumenty rekrutacyjne znajdują się w zakładce „Do pobrania”. Prosimy o dokładne zapoznanie się z dokumentami w celu uniknięcia niejasności.
W razie pytań, prosimy o kontakt: a.kozak@consultor.pl bądź pod numerem telefonu: 519-323-380.
Biuro Projektu znajduje się przy ulicy Mieszka I 6 w Lublinie oraz czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 16:00.
DOKUMENTY REKRUTACYJNE DOSTĘPNE W ZAKŁADCE DO POBRANIA

 

Data aktualizacji 19.05.2022

Szanowni Państwo,

Informujemy, że zdecydowaliśmy o wydłużeniu terminu składania dokumentów rekrutacyjnych do projektu „Mój pomysł- mój biznes!”. Aktualnie dokumenty przyjmujemy do dnia 03.06.2022 r. Wszystkie niezbędne dokumenty rekrutacyjne znajdują się w zakładce „Do pobrania”. Prosimy o dokładne zapoznanie się z dokumentami w celu uniknięcia niejasności.

W razie pytań, prosimy o kontakt: a.kozak@consultor.pl bądź pod numerem telefonu: 519-323-380.

Biuro Projektu znajduje się przy ulicy Mieszka I 6 w Lublinie oraz czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 16:00.

DOKUMENTY REKRUTACYJNE DOSTĘPNE W ZAKŁADCE DO POBRANIA

 

Data aktualizacji 19.05.2022

Szanowni Państwo,
informujemy, że w dniu dzisiejszym zostały wystosowane do Państwa wiadomości e-mail z wynikiem oceny merytorycznej oraz jej uzasadnieniem.

Ponadto, każdy z Państwa otrzyma sms z wiadomością, że e-mail został wysłany. Bardzo prosimy o dokładne sprawdzenie skrzynki odbiorczej oraz wiadomości SPAM.

W razie trudności z odbiorem wiadomości, prosimy o kontakt.

Przypominamy również, że zgodnie z punktem 16 paragrafu 8 Regulaminu Rekrutacji Uczestników Projektu:

Aby uzyskać weryfikację pozytywną formularza rekrutacyjnego, Kandydatka/ Kandydat powinien spełnić wymóg otrzymania minimum 25 punktów tj. 50% ogólnej możliwej do zdobycia liczby punktów w w/w kryteriach oceny merytorycznej.” Osoby, które otrzymały pozytywny wynik oceny w kolejnym etapie zostaną skierowane na rozmowę z doradcą zawodowym, który oceni Państwa predyspozycje do prowadzenia działalności gospodarczej. O najbliższych krokach oraz terminie rozmowy każdy z Państwa zostanie poinformowany indywidualnie.

 

Data aktualizacji 22.04.2022

Szanowni Państwo,
Wznawiamy naboru wniosków do projektu „Mój pomysł- mój biznes!”.
W związku z tym w terminie od 04 maja 2022 roku do 23 maja 2022 roku będziemy przyjmować dokumenty rekrutacyjnie zgodnie z zasadami ich składania opisanymi w Regulaminie rekrutacji Uczestników Projektu „Mój pomysł- mój biznes!”. Wszystkie niezbędne dokumenty rekrutacyjne znajdują się w zakładce „Do pobrania”. Prosimy o dokładne zapoznanie się z dokumentami w celu uniknięcia niejasności.
 
W razie pytań, prosimy o kontakt: a.kozak@consultor.pl bądź pod numerem telefonu: 519-323-380. W przypadku osobistego składania dokumentów rekrutacyjnych prosimy pamiętać o obowiązującym reżimie sanitarnym z uwagi na panującą w kraju pandemię COVID-19.
Biuro Projektu znajduje się przy ulicy Mieszka I 6 w Lublinie oraz czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 16:00.

DOKUMENTY REKRUTACYJNE DOSTĘPNE W ZAKŁADCE DO POBRANIA

 

Data aktualizacji 07.04.2022

Szanowni Państwo,

Informujemy, że zdecydowaliśmy o wydłużeniu terminu naboru wniosków do projektu „Mój pomysł- mój biznes!” do 20.04.2022 r.

Wszystkie niezbędne dokumenty rekrutacyjne znajdują się w zakładce „Do pobrania”. Prosimy o dokładne zapoznanie się z dokumentami w celu uniknięcia niejasności.
 
W razie pytań, prosimy o kontakt: a.kozak@consultor.pl bądź pod numerem telefonu: 519-323-380. W przypadku osobistego składania dokumentów rekrutacyjnych prosimy pamiętać o obowiązującym reżimie sanitarnym z uwagi na panującą w kraju pandemię COVID-19.
Biuro Projektu znajduje się przy ulicy Mieszka I 6 w Lublinie oraz czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 16:00.

 

Data aktualizacji 22.03.2022

Szanowni Państwo,

Informujemy, że zdecydowaliśmy o wydłużeniu terminu naboru wniosków do projektu „Mój pomysł- mój biznes!” do 08.04.2022 r.

Wszystkie niezbędne dokumenty rekrutacyjne znajdują się w zakładce „Do pobrania”. Prosimy o dokładne zapoznanie się z dokumentami w celu uniknięcia niejasności.
 
W razie pytań, prosimy o kontakt: a.kozak@consultor.pl bądź pod numerem telefonu: 519-323-380. W przypadku osobistego składania dokumentów rekrutacyjnych prosimy pamiętać o obowiązującym reżimie sanitarnym z uwagi na panującą w kraju pandemię COVID-19.
Biuro Projektu znajduje się przy ulicy Mieszka I 6 w Lublinie oraz czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 16:00.

 

Data aktualizacji 07.03.2022

Szanowni Państwo,

Przypominamy, że w dniach od 7 marca 2022 roku do 24 marca 2022 roku prowadzony będzie nabór wniosków do projektu „Mój pomysł- mój biznes!”.

Wszystkie niezbędne dokumenty rekrutacyjne znajdują się w zakładce „Do pobrania”. Prosimy o dokładne zapoznanie się z dokumentami w celu uniknięcia niejasności.
 
W razie pytań, prosimy o kontakt: a.kozak@consultor.pl bądź pod numerem telefonu: 519-323-380. W przypadku osobistego składania dokumentów rekrutacyjnych prosimy pamiętać o obowiązującym reżimie sanitarnym z uwagi na panującą w kraju pandemię COVID-19.
Biuro Projektu znajduje się przy ulicy Mieszka I 6 w Lublinie oraz czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 16:00.

 

Data aktualizacji 22.02.2022

ROZPOCZYNAMY NABÓR WNIOSKÓW DO PROJEKTU!
Szanowni Państwo,
W związku z zatwierdzeniem dokumentacji projektowej podjęliśmy decyzję o rozpoczęciu naboru wniosków do projektu „Mój pomysł- mój biznes!”. W związku z tym w terminie od 7 marca 2022 roku do 24 marca 2022 roku będziemy przyjmować dokumenty rekrutacyjnie zgodnie z zasadami ich składania opisanymi w Regulaminie rekrutacji Uczestników Projektu „Mój pomysł- mój biznes!”. Wszystkie niezbędne dokumenty rekrutacyjne znajdują się w zakładce „Do pobrania”. Prosimy o dokładne zapoznanie się z dokumentami w celu uniknięcia niejasności.
 
W razie pytań, prosimy o kontakt: a.kozak@consultor.pl bądź pod numerem telefonu: 519-323-380. W przypadku osobistego składania dokumentów rekrutacyjnych prosimy pamiętać o obowiązującym reżimie sanitarnym z uwagi na panującą w kraju pandemię COVID-19.
Biuro Projektu znajduje się przy ulicy Mieszka I 6 w Lublinie oraz czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 16:00.

DOKUMENTY REKRUTACYJNE DOSTĘPNE W ZAKŁADCE DO POBRANIA

  • Regulamin Rekrutacji Uczestników Projektu „Mój pomysł- mój biznes!”
  • Formularz rekrutacyjny;
  • Karta weryfikacji formalnej formularza rekrutacyjnego;
  • Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego;
  • Karta oceny predyspozycji Kandydatki/Kandydata;
  • Opis sektorów wykluczonych z możliwości ubiegania się o otrzymanie wsparcia zgodnie z art. 1 ust. 1 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z 18.12.2013;
  • Oświadczenie Uczestniczki/ Uczestnika Projektu o niebraniu udziału w projekcie z zakresu aktywizacji zawodowej.

 

Data aktualizacji 21.02.2022

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu dzisiejszym tj. 21 lutego 2022 roku Instytucja Zarządzająca zatwierdziła dokumentację projektową projektu „Mój pomysł- mój biznes!”.  Dokumenty rekrutacyjne znajdują się w zakładce „Do pobrania”. Bardzo prosimy, aby przed rozpoczęciem wypełniania Formularza Rekrutacyjnego szczegółowo zapoznali się Państwo z Regulaminem rekrutacji Uczestników Projektu „Mój pomysł- mój biznes!”.

 

Data aktualizacji 03.02.2022

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, że w najbliższym czasie, po akceptacji dokumentów, ogłosimy nabór do udziału w projekcie Mój pomysł-mój biznes! Prosimy zatem śledzić informacje na stronie Consultor Sp. z o.o. oraz na stronie projektu lub dowiadywać się telefonicznie w biurze Consultor.

 

Data aktualizacji 03.11.2021

Informujemy, iż w zakładce REKRUTACJA/DO POBRANIA niezwłocznie po zaakceptowaniu przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego dokumentów rekrutacyjnych, znajdziecie Państwo informacje o procesie rekrutacji oraz sylwetce Kandydata. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie odnajdą tam niezbędne dokumenty rekrutacyjne.
Po więcej informacji na temat Projektu zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod nr 519-323-380 lub osobiście w siedzibie Consultor Sp. z o.o. ul. Mieszka I 6 ,20-610 Lublin
Telefon: 519-323-380
E-mail: p.mol@consultor.pl

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Script logo