Usługi

W trakcie realizacji projektu, osoby zakwalifikowane do udziału w nim zostaną objęte następującymi formami wsparcia:

A) Wysokiej jakości usługą szkoleniową, która zostanie podzielona na następujące moduły:
1. Szkolenie ABC przedsiębiorczości

40 godzin  wsparcia grupowego  na 1 grupę, liczącą średnio 12 osób.

Wsparcie grupowe zostanie podzielone na bloki tematyczne:

a) Działalność  gospodarcza  w kontekście przepisów prawnych-6 godzin
b) Księgowość oraz przepisy podatkowe i ZUS-6 godzin
c) Reklama i inne działania promocyjne-4 godziny
d) Inne źródła finansowania działalności  gospodarczej -3 godziny
e) Sporządzenie biznesplanu i jego realizacja-10 godzin
f) Negocjacje  biznesowe-4 godziny
g) Pozyskanie i obsługa klienta-4 godziny
h) Radzenie sobie ze stresem i konfliktem-3 godziny

Zajęcia będą się odbywać maksymalnie  8 godzin  dziennie w trybie stacjonarnym  lub online ( prowadzone w czasie rzeczywistym, za zgodą Uczestników/czek) w godzinach 8.00-16.00.

2. Indywidualne  szkolenie z zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej

8 godzinne  wsparcie indywidualne dla każdego Uczestnika/czki. Zajęcia będą realizowane w formie dwóch spotkań po 4 godziny każde.

Zakres tematyczny szkolenia indywidualnego:

a)  Szkolenie z poszczególnych etap pisania biznesplanu, szkolenie z zakresu zakładania i prowadzenia  działalności gospodarczej – 4 godziny  
b) Omówienie mające  na celu podsumowanie  zajęć i poruszenie pojawiających  się problemów, obserwacji każdego  Uczestnika/czki w zakresu działalności gospodarczej – 4 godziny.

B) Wsparcie finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej: 23 050,00 złotych netto (stawka jednostkowa na samozatrudnienie) dla 51 osób, których biznesplany otrzymały pozytywną rekomendację do otrzymania dofinansowania w czasie Komisji Oceny Wniosków).
C) Fakultatywne wsparcie pomostowe: 1 770,00,00 złotych netto dla 51 osób wypłacane przez 12 pierwszych miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.


Poza wskazanymi usługami dla Uczestników Projektu zostaną  zapewnione:

  • materiały szkoleniowe
  • zwroty kosztów dojazdu
  • ciepłe posiłki w czasie „Szkolenia ABC Przedsiębiorczości”
  • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

 

 

Script logo